خرید لباس دختران، امسال نیز رکورددار شرکت در کنکورند

معاون سازمان سنجش گفت: در آزمون سراسری سال 89 تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 نفر تقاضانامه ثبت نام را تکمیل کردند که از تعداد کل ثبت نام کنندگان 773 هزار و 653 نفر زن و 513 هزار و 160 نفر مرد هستند یعنی 60 درصد شرکت کنندگان را زنان تشکیل می‌دهند. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این در حالی است که در سال گذشته این نسبت 62 درصد به 38 درصد بود.
افزایش 35 هزار نفری شرکت کنندگان در کنکور
توکلی گفت: تعداد شرکت کننده های کنکور در سال گذشته یک میلیون و 251 هزار و 516 نفر بود که امسال با رشد 35 هزار و 297 نفری مواجه شده ایم.
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در این آزمون به هر یک از داوطلبان اجازه داده شده بود در صورت علاقه مندی در گروه آزمایشی هنر علاقه مندی خود را در فرم ثبت نام مشخص کنند از این رو تعداد 35 هزار و 304 نفر علاقه مندی خود را به شرکت در این گروه مشخص کرده اند.
وی اضافه کرد: همچنین 133 هزار و 832 نفر علاقه مندی خود را نسبت به شرکت در گروه آزمایشی زبان اعلام کرده اند.
صدور یک میلیون و 455 هزار و 949 کارت آزمون سراسری
توکلی اظهار داشت: با توجه به این آمار، سازمان سنجش آموزش کشور تعداد یک میلیون و 455 هزار و 949 کارت صادر کرده است که 317 هزار و 605 کارت مربوط به گروه آزمایشی ریاضی، 464 هزار و 629 کارت مربوط به گروه آزمایشی تجربی، 462 هزار و 540 کارت مربوط به گروه آزمایشی انسانی، 60 هزار و 359 کارت برای گروه هنر و 150 هزار و 816 کارت نیز مربوط به گروه زبانهای خارجی است.
وی گفت: بر اساس برنامه زمانی کارت ورود به جلسه از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  از 5 تیرماه تا 9 تیرماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
معاون سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: داوطلبانی که در دو یا سه گروه ثبت نام کرده اند دارای دو یا سه کارت شرکت در آزمون هستند.
انتشار دفترچه شرکت در آزمون از 5 تیر ماه
توکلی در ادامه به مهر گفت: به منظور آشنایی داوطلبان با نحوه برگزاری آزمون، شرایط و ضوابط رشته های دارای شرایط خاص و … دفترچه راهنمای شرکت در آزمون نیز همزمان با آغاز توزیع کارت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
وی اظهار داشت: آزمون داوطلبان ریاضی صبح پنجشنبه 10 تیرماه، آزمون گروه هنر بعدازظهر 10 تیرماه، آزمون علوم تجربی صبح جمعه 11 تیرماه، آزمون زبان بعدازظهر 11 تیرماه و آزمون انسانی صبح 12 تیرماه برگزار می شود.