خرید لباس شفق: تراكتورسازی را واگذار مي‌كنم

مديرعامل باشگاه تراكتورسازي گفت: اگر تربيت‌بدني حمايت مالي نكند تراكتورسازي را واگذار مي‌كنم.ناصر شفق در گفت و گو با فارس درباره شنيده هايي مبني بر تغيير و تحول مديريتي در باشگاه تراكتورسازي و احتمال واگذاري اين باشگاه به استانداري عنوان كرد: با توجه به عدم حمايت از تربيت بدني استان نسبت به باشگاه تراكتورسازي، اعلام كرده ام اگر اين عدم حمايت ها ادامه داشته باشد باشگاه را واگذار مي كنم.وي افزود: سال اولي كه وارد اين باشگاه شدم بدون حمايت توانستم تيم را از دسته اول به ليگ برتر بياورم. ظرف اين هفته تصميم گيري مي كنم و نگران تيم هم نيستم.شفق ادامه داد: سال اول مي گفتند با يك مربي جوان اين تيم به ليگ دسته دوم سقوط مي كند. وقتي به ليگ برتر آمديم گفتند با اين يارگيري ها تيم دوباره سقوط مي كند اما من كارم را بلدم و مي دانم كي و چگونه يارگيري كنم و وارد هياهو نمي شوم، چرا كه سال قبل هم اين تيم بدون حمايت آنچناني و ريخت و پاش به بهترين شكل بسته شد.مديرعامل باشگاه تراكتورسازي تاكيد كرد: از بستن تيم خيالم راحت است. با 5 بازيكن ليگ برتري صحبت كرده و به توافق رسيده ايم اما براي جلوگيري از سوء استفاده از ذكر نام آنها خودداري مي كنيم. نمي خواهم اتفاقي كه بين تراكتورسازي و هادي اصغري رخ داد تكرار شود. اين بازيكن با من مذاكره كرد و بعد از اينكه قيمت خود را بالا برد با تيم ديگري با قيمت بيشتري قرارداد امضا كرد.