خرید لباس قرارداد توسعه 6 فاز پارس جنوبي امضا شد

قرارداد طرح توسعه 6 فاز پارس جنوبي با ظرفيت توليد روزانه 200 ميليون مترمكعب گاز و سرمايه‌گذاري حدود 21 ميليارد دلار، با حضور رئيس جمهور در عسلويه امضا شد.به گزارش خبرگزاري فارس ، قرارداد طرح توسعه فازهاي باقيمانده پارس جنوبي شامل فازهاي 13 و 14، فاز 19و فازهاي 22، 23 و 24، صبح امروز سه‌شنبه ميان شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي ايراني به طور رسمي امضا شد.احمد قلعه‌باني مديرعامل شركت ملي نفت ايران و مديران عامل شركت‌هاي ياد شده در حضور محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور و ‌سيدمسعود ميركاظمي وزير نفت اين قراردادها را امضا كردند.قرارداد طرح توسعه فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي براي توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز و تأمين خوراك پروژه پرشين “ال.ان.جي ” با حجم سرمايه‌گذاري حدود پنج ميليارد دلار با مشاركت شركت‌هاي مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC)، مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران (IOEC)، صدرا و با مديريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) امضا شد.همچنين طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبي براي توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز با سرمايه‌گذاري حدود پنج ميليارد دلار با شركت پتروپارس به امضا رسيد؛ قرارداد فاز 19 به جاي فازهاي 27 و 28 پارس جنوبي به امضا رسيد.‌به گزارش فارس، طرح توسعه فازهاي 22، 23 و 24 پارس جنوبي نيز براي توليد روزانه 40 ميليون مترمكعب گاز با پيش‌بيني حجم سرمايه‌گذاري حدود پنج ميليارد دلار با كنسرسيومي از شركت‌هاي مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC)، مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران (IOEC)، صدرا با مديريت قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء امضا شد. بخش خشكي اين پروژه را شركت “سپانير ” اجرا مي‌كند.