خرید لباس لاک‌پشت‌های مسروقه با تست DNA پیدا شدند!

یک پرورش دهنده که سارقان 24 لاک پشت وی را به سرقت برده بودند توانست با کمک تست DNA تمام آنها را به سلامت پیدا کند.
به گزارش مهر، یک جوان 39 ساله ایتالیایی که به صورت قانونی یک مرزعه کوچک پرورش لاک پشت داشت و برای تمام لاک پشتهای خود گواهینامه حفاظت کنوانسیون واشنگتن را تهیه کرده بود مورد یک سرقت قرار گرفت.
در این سرقت که حدود یک ماه قبل اتفاق افتاد سارقان موفق شدند 24 لاک پشت این مرزعه را که نمونه DNA تمام آنها در کارتهای حفاظتشان ذخیره شده بود با خود ببرند.
این پرورش دهنده بلافاصله موضوع سرقت را به پلیس خبر داد و روی یک سایت اینترنتی نیز آگهی خرید لاک پشتهای گونه هایی را داد که گم کرده بود و فورا جواب آگهی را دریافت کرد.
به این ترتیب با فروشنده برای خرید لاک پشتها در نزدیکی شهر بلونیا یک قرار ملاقات گذاشت و با ماموران جنگلبانی به قرار ملاقات رفت و به محض دیدن لاک پشتها آنها را شناخت.
ماموران جنگلبانی فروشنده را که یک جوان 26 ساله بود دستگیر کردند و با تفتیش گاراژی که نشان داده بود در شرایط بسیار بدی 16 لاک پشت دیگر را هم پیدا کردند.
انجام آزمایش DNA لاک پشتهای پیدا شده در لابراتوار دانشکده دامپزشکی دانشگاه بلونیا و مقایسه آنها با نمونه های ثبت شده در کارت شناسایی لاک پشتها موجب شد هویت این حیوانات تایید شده و به خانه بازگردند.