خرید لباس هتک حرمت بیوت مراجع از هشدار گذشته

عصر ایران ـ  چند ماه پیش، برخی افراد به بیت دو تن از مراجع و مجتهدینی که با دولت کنونی ، اختلافات جدی دارند ، حمله کردند و شیشه های دفتر آیت الله منتظری و آیت الله صانعی را شکستند و تابلوهای دفاتر را نیز پایین آوردند.در آن زمان، عصرایران با محکوم سازی این اقدام ، چنین روندهایی را فتح باب خطرناکی برای هتک حرمت مرجعیت شیعه دانست و خواستار جلوگیری از این حرکت های خودسرانه و نابخردانه شد.امروز هم خبر آمد که عده ای ناشناس به بیت آیت الله نوری همدانی – از مراجع حامی دولت اصولگرا – حمله کرده ، شیشه ها را شکسته و بخشی از بیت را آتش زده اند. این خبر نیز همانند اخبار پیشین ، تلخ و گزنده بود چه آن که نشان می دهد برخی ها همچنان برای نیل به اهداف سیاسی خود ، حتی حرمت سنتی ترین و مستحکم ترین پایگاه شیعی ، یعنی بیوت مراجع را نیز نگاه نمی دارند.این ، واقعاً پدیده شرم آور و البته بسیار خطرناکی است که برخی اشخاص و جریان ها ، مراجع تقلید را در چارچوب تنگ جناح بازی ها می بینند و از همین منظر نیز به بیوت علمایی که با آنان همسو نیستند ، چنین جسارت هایی را روا می دارند.این که آیت الله نوری همدانی ، مدافع سرسخت دولت اصولگرای کنونی است ، پس باید به بیتش حمله کنیم تا پیامی سیاسی به او و سایر مراجع بدهیم ، حد نهایت فضاحت فکری و لا ابالی گری اخلاقی است.نگارنده این سطور ، نه مقلد آیت الله نوری همدانی است و نه الزاماً با تمام سوگیری های ایشان همداستان ( و همچنین درباره دو نامبرده صدر مطلب) ؛ بلکه آنچه باعث نگارش این وجیزه شده ، اصل و نفس رویکرد بسیار شوم هتک حرمت مراجع است.همچنین خبر و تصاویر حمله به بیت آیت الله صانعی هم امروز منتشر شد که همانند حمله به بیت آیت الله نوری همدانی ، ناگوار بود. البته شاید عده ای بگویند فلانی که مرجع تقلید نیست؛ فارغ از مباحث فقهی این موضوع – که در صلاحیت این قلم نیست – باید پاسخ داد که به فرض که چنین باشد ، آیا این حق برای افراد وجود دارد که به خانه یک شهروند حتی معمولی حمله کنند و آن را تخریب نمایند؟!مراجع عظام و علمای اعلام ، از دیرباز فارغ از این که در امور سیاسی ورود داشته اند یا نه و اگر داشته اند ، چه مواضعی اتخاذ می کرده اند ، همواره مورد “احترامی مقدس” بوده اند و هیچ کس حتی به فکرش هم نمی رسید بیت مرجعی را مورد بی ادبی قرار دهد چه برسد به این که به سمتش سنگی بپراند و آتشی بر آن افکند! و درست به همین دلیل نیز در طول تاریخ معاصر ایران بارها شاهد آن بوده ایم که برخی افراد برای در امان ماندن از تعقیب حکومت ها ، به برخی بیوت پناهنده می شدند و حکومت ها نیز حتی اگر اعتقادی به مراجع نداشتند ، برای حفظ ظاهر هم که شده ، به عنف وارد بیوت نمی شدند و حرمت ها را حفظ می کردند.بدیهی است که در دوران جمهوری اسلامی که در رأس آن مرجع تقلید حکومت می کند ، انتظار می رود که روند حرمت داری بیوت علما و مراجع ، استمرار یابد و اجازه داده نشود «کاسه های داغ تر از آش» و «ضد دینان مدعی دینداری» منویات سیاسی و مطامع مادی خود را در مسیر هتک حرمت بیوت علما و مراجع عظام بجویند.این معضل ، اکنون از مرحله هشدار گذشته و انتطار می رود کسانی که بیوت علما و مراجع را با هر هدفی مورد بی احترامی قرار داده اند ، شناسایی و محاکمه شوند تا ریشه های نهال شیطانی هتک حرمت علما و مراجع ، تا در اعماق زمین ریشه ندوانیده ، خشکانده شوند.