خرید لباس 1000 آجر مهريه‌اي كه به اجرا گذاشته شد

زني در حضور قاضي دادگاه مدعي شد مهريه‌اش هزار آجر است و آن را از شوهرش مي‌خواهد و حاضر است از او جدا شود.به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» زني 33 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين زن در حضور قاضي شعبه 235 اين مجتمع مدعي شد: مهريه‌ و طلاق‌ خود را از شوهرم كه معتاد است مي‌خواهم. مهريه‌ام هزار قطعه آجر است كه شوهرم اين موضوع را قبول نمي‌كند ولي ابتداي ازدواج اين موضوع را قبول كرده است.اين زن گفت: شوهرم معتادبه هروئين است و من يك فرزند 10 ساله دارم فقط مهريه و طلاق خود را مي‌خواهم.مرد 37 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: همسرم مسئوليت مادري ندارد و دائم فرزندمان را در خانه تنها مي‌گذارد. من به صورت تفنني هروئين مي‌كشم.وي ادامه داد: من نيز حاضر به جدايي هستم ولي مهريه او را نمي‌توانم بدهم. او فقط به خودش فكر مي‌كند و هيچ چيز ديگر برايش مهم نيست، من هم از او جدا مي‌شوم.زن بار ديگر در مقابل قاضي بيان كرد: من مهريه‌ام را مي‌خواهم و ديگر نمي‌توانم در كنار شوهرم زندگي كنم.قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده مرد را محكوم به پرداخت مهريه زن كرد. اما حكمي مبني بر طلاق صادر نشد.