خرید لباس 2 جنايتكار در دام پلیس بین الملل

مديركل پليس بين‌الملل نيروي انتظامي (اينترپل) با
هشدار به تبهکاران فراری، از دستگيري دو متهم تحت تعقيب در امارات و
اوكراين خبر داد.به‌گزارش خبرنگار ما، سردار محمدرضا كريمي در اين باره
گفت: نخستين متهم به‌خاطر جرايمي از جمله كلاهبرداري، خيانت در امانت و
فروش اموال غير، تحت تعقيب پليس كشور بود. او در پي مرخصي از زندان آزاد
شده و بعد هم مخفيانه به خارج گريخته بود. در ادامه وقتي پرونده در اختيار
پليس بين‌الملل كشور قرار گرفت با پيگيري‌هاي ويژه در كشور امارات شناسايي و
دستگير شد.متهم پس از طي مراحل قانوني به كشور منتقل و تحويل مراجع قضايي
شد.مديركل پليس بين‌الملل كشور در ادامه به دستگيري متهم ديگري در كشور
اوكراين اشاره كرد و افزود: اين كلاهبردار به دنبال فرار از ايران به
اوكراين گريخته بود كه با رديابي‌هاي مأموران پليس نيروي انتظامي شناسايي و
دستگير شد.