خرید لباس اعتراض افاغنه پاکدشتی به سفیر انگلیس

در حاشیه بازدید سفرا و نمایندگان 17 کشور از وضعیت اتباع بیگانه شهرستان پاکدشت، جمعی از افاغنه این شهرستان به سفیر انگلیس در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند.به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، وقتی تعدادی از اتباع افغانی ساکن این شهرستان متوجه حضور سفیر انگلستان در جمع هیئت بازدید کننده شدند، به سراغ او رفته و اعتراض شدید خود را به اشغال افغانستان توسط آن کشور و آمریکا اعلام کردند.”سایمون گس” که ابتدا در مقابل این اعتراضها سکوت کرده بود، بعد از لحظاتی اعلام کرد که این موضوع را به اطلاع مقامات کشورش خواهد رساند و حق را تا حدودی به افغانها داد.افاغنه به سفیر انگلیس گفتند که بهتر است به جای سرکشی به آنها، نیروهای اشغالگر را از افغانستان خارج کنند تا مهاجران بتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند.دولت ایران کار حمایت از پناهندگان را به خوبی انجام می دهدسفیرانگلیس در جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در پاکدشت اظهار داشت: دولت انگلیس متوجه است که مسئله حمایت و سرویس دهی به اتباع بیگانه؛ مهاجران و پناهندگان چقدر حائز اهمیت است.”سایمون گس” افزود: دولت ایران کار حمایت از پناهندگان را به خوبی انجام می دهد و زحمات بسیار زیادی را متقبّل می شود.وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خدمت رسانی به پناهندگان را به خوبی انجام می دهد ودولت انگلیس برای این کار احترام بسیاری قائل است.سفیر دولت انگلیس در ایران افزود: در صورتی که بتوانیم کمک و حمایتی کنیم حتماً این کار را انجام خواهیم داد.