خرید لباس اعترافات سارقان به 50 فقره کابل‌ مخابرات

در پي تماس‌هاي مردمي 16 ارديبهشت‌ ماه امسال در پي تماس‌هاي مردمي با مركز فوريت‌هاي پليسي(110) در خصوص سرقت کابل‌هاي مخابرات در خيابان ايرانشهر، گروه گشت کلانتري 106 نامجو در محل حاضر شده و يک نفر را که در حال بريدن کابل مخابرات بوده به نام «فرهاد» 16 ساله و همدست وي را به نام«محمد» 31 ساله که داخل خودرو پيکان سفيد رنگ بوده و قصد فرار داشته دستگيرو به کلانتري منتقل كردند. متهمان پس از تشکيل پرونده و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي ناحيه 7 تهران با قرار قانوني روانه زندان شدند .با توجه به سرقت‌هاي مشابه و حساسيت موضوع، با درخواست پايگاه سوم پليس آگاهي، متهمان با دستور قضائي از زندان به پايگاه سوم منتقل و کارآگاهان درباره چگونگي سرقت‌هاي مشابه در تهران، تحقيقات ويژه اي را از دو متهم دستگير شده آغاز کردند.متهمان اظهار داشتند كه با يکديگر به صورت اتفاقي و در خيابان آشنا شدند و چند ماه قبل نحوه بريدن سيم ها را از دو نفر ديگر ياد گرفته‌اند. در بررسي‌هاي پليسي مشخص شد متهمان در سال گذشته يک بار توسط پليس دستگير و با ادعاي اين که سيم‌ها ضايعات هستند توانستند زمينه آزادي خود را فراهم كنند.نماينده حقوقي شرکت مخابرات ارزش مالي کابل‌هاي سرقت شده را در بيش از 50 فقره اعترافي حدود 50 ميليون تومان برآورد کرده اين در حاليست كه با بريدن و سرقت کابل‌ها خطوط تلفن شهروندان قطع شده بود هر چند كه در کمتر از 24 ساعت با تعويض کابل‌ها تلفن شهروندان برقرار شد.به گزارش ايسنا، سرهنگ عباسعلي محمديان رييس پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: به شهروندان توصيه مي‌شود تا در روند زندگي عادي، به اطراف خود دقت نظر لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوريت‌هاي پليسي اعلام كنند. به طور مثال در اين گونه موارد چنانچه افرادي که با لباس فرم يک اداره يا شرکت در حال انجام کاري هستند که نوع عمل ، ساعت کار و … شک عمومي را بر مي انگيزد، اهميت دادن به موضوع و پيگيري از طريق شماره هاي ادارات مربوطه ( شماره هاي سه يا چهاررقمي ادارات ) و يا شماره تلفن 110 پليس؛ موجبات کاهش سرقت‌ها و در نهايت افزايش ضريب امنيت عمومي را فراهم مي كند.