خرید لباس افزايش442 درصدي كشف «شيشه»

بيشتر شدن غيرقابل تصور تعدادمعتادان به انواع مواد روانگردان،موضوعي است كه همچنان نگراني‌هاي مختلفي را با خود به همراه مي‌آورد و اين روند افزايش، هم با بيشتر شدن ميزان روانگردان‌ها و پايين آمدن دائم قيمت اين روانگردان‌ها آينده نازيبا و نگران‌كننده‌اي را براي ايرانيان به همراه مي‌آورد. قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رشد 70 درصد قيمت ترياك در افغانستان و رشد 442 درصدي كشف ماده روانگردان«شيشه» در كشور طي سال گذشته خبر مي‌دهد.طاها طاهري مي‌گويد: «شيوع نوعي آفت در مزارع افغانستان موجب تغييرات قيمتي مواد مخدر در اين كشور شده به گونه‌اي كه قيمت ترياك خشك در مزارع افغانستان 70‌درصد نسبت به سال گذشته بيشتر شده است و قيمت ماده‌هاي مخدر هروئين و حشيش نيز به ترتيب 21 و 76 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته‌اند؛ البته در پاكستان قيمت هروئين چهار درصد كاهش يافته ولي قيمت حشيش 162 درصد بيشتر شده است. سال گذشته، در كل كشور يك هزار و 67 تن انواع مواد مخدر كشف و ضبط شده است كه با محاسبه ماده مخدر ترياك روزانه 3 تن مواد مخدر در كشور كشف مي‌شود اما در كل در سال 88 كشفيات مواد مخدر بدون در نظر گرفتن كشفيات ماده مخدر ترياك، نسبت به سال قبل 17درصد كمتر شده است.» طاهري ادامه مي‌دهد:«استان‌هاي كرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس به ترتيب بالاترين ميزان كشفيات مواد را در سال گذشته داشته‌اند، همچنين استان‌هاي قزوين، زنجان، گيلان، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي و بوشهر نيز داراي بيشترين رشد كشفيات مواد در سال 88 نسبت به سال 87 بوده‌اند. در واقع در سال 88 در كشف ماده مخدر صنعتي شيشه با رشد 442 درصدي روبه‌رو بوده‌ايم، با اين حال بايد بيشترين تمركز را در اين مورد داشته باشيم چرا كه اين ماده به‌عنوان يك تهديد روز در جامعه ما مطرح است. البته در سال گذشته 170 كارگاه توليدي شيشه در كشور معدوم شده و در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، آذربايجان غربي، فارس، اصفهان و آذربايجان شرقي بيشترين كشفيات شيشه صورت گرفته است و استان‌هاي سمنان، سيستان و بلوچستان، اردبيل، آذربايجان غربي و قزوين نيز بيشترين رشد كشفيات شيشه را در سال 88 نسبت به سال 87 داشته‌اند.همچنين در سال گذشته كشف كراك 121درصد رشد داشته است.» امار قاچاقچيان دستگير شده هم جالب است: «در سال 88 در كل كشور، 211 هزار و 500 نفر از توزيع‌كنندگان و قاچاقچيان توسط نيروي انتظامي، هزار و 422 نفر توسط سازمان زندان‌ها، 611 نفر توسط وزارت اطلاعات، 363 نفر توسط بسيج و 36 نفر نيز توسط سازمان گمرك دستگير و روانه مراجع قضايي شده‌اند و در اين ميان استان‌هاي تهران، فارس، ايلام، خراسان رضوي، اصفهان و مازندران رتبه‌هاي اول را در دستگيري مجرمان داشته‌اند.»