خرید لباس انتقاد خطیب جمعه تهران ار احمدی نژاد

عضو هيات رييسه مجلس خبرگان با قابل تقدير دانستن اظهارات اخير رييس‌جمهور در مصاحبه تلويزيوني، در عين حال به بخشي از سخنان احمدي‌نژاد در مورد عفاف و حجاب انتقاد كرد.آيت‌الله سيداحمد خاتمي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: مصاحبه تلويزيوني جناب رييس‌جمهور محورهاي ارزشمند و ستودني داشت، مانند تلاش دولت براي تحكيم بنيان خانواده، مصوبه‌ دولت مبني بر اين‌كه كارمندان زن مي‌توانند كار خود در منزل انجام دهند، انگيزه دولت براي مقابله با كساني كه سازماندهي شده بر گسترش فساد مي‌پردازند، اين‌ها برخي محورهاي ستودني مصاحبه ايشان بود.وي با تاكيد بر اين‌كه ” اينجانب در انتخابات رياست جمهوري تمايل به انتخاب جناب احمد‌ي‌نژاد داشتم و اگر باز هم اين امر تكرار شود و رقابت همان رقابت باشد راي من همان خواهد بود و از راي خود هم پشيمان نيستم” خاطرنشان كرد: بنابراين از موضع يك ارادتمند جناب رييس‌جمهور و علاقه‌مند به موفقيت ايشان و با توجه به اين‌كه در يكي از سخنراني‌هايش گفت كه رييس‌جمهور را هم نقد كنيد، چند جمله عرض مي‌كنم.وي با اشاره به اين‌كه ” خود ‌آقاي رييس‌جمهور در اين مصاحبه گفتند كه بحث برتر ما در دنيا، بحث فرهنگي است و مبناي مباحثات دنيا در بعد فرهنگ ايران است” اظهار كرد: اين سخن درستي است، بايد بگويم از ابعاد برجسته اين فرهنگ ـ كه هم اسلامي و هم ايراني است ـ پوشش بانوان است. واقعيات تاريخي مي‌گويد كه بانوان ايراني حتي قبل از اسلام هم پوشش داشتند و بر اين اساس دغدغه فرهنگي اقتضاء مي‌كند كه در عرصه عفاف و حجاب جامعه دغدغه بيشتري داشته باشيد.اين عضو هيات رييسه مجلس خبرگان با بيان اين‌كه ” شخص رييس‌جمهور را فردي متدين و اصيل مي‌دانم كه سخت دغدغه اجراي احكام اسلام را دارد” در عين حال گفت: رييس‌جمهور تحليلي در بحث حجاب دارد كه بايد كمي در آن تامل كند.وي هم‌چنين با اشاره به صحبت‌هاي رييس‌جمهور مبني بر اين‌كه بايد امر به معروف و نهي از منكر شود اما قبل از معروف بايد پديده‌اي در جامعه تبديل به معروف شود و وقتي معروف شد، عموم جامعه با روش درست به آن دعوت شوند، خاطرنشان كرد: بنده عرض مي كنم كه ‌امروز عفاف و حجاب قطعا تبديل به معروف شده و اكثريت بانوان متدين ما آن را به عنوان يك هنجار پذيرفته‌اند. سخن اين است كه اين معروف مورد تهاجم قرار گرفته است، تهاجمي ساماندهي شده كه ريشه در تهاجم رضاخاني دارد و با همان فرهنگ با حجاب مبارزه مي‌شود.وي در ادامه تاكيد كرد: اينجاست كه پاسداري از ارزش عفاف انگيزه جدي را براي مقابله با هنجارشكنان مي‌طلبد. سخن اين است كه احساس خطر شود و آقاي رييس‌جمهور و همكاران‌شان باور كنند اين افزايش فزاينده بدحجاي و بعضا بي‌حجابي يك خطر بزرگ براي فرهنگ و عفاف جامعه و امنيت اخلاقي جامعه است و به دنبال احساس اين خطر هم كار فرهنگي گسترده و هم كار اجرايي صورت بگيرد.خاتمي با بيان اين‌كه ” اين فرمايشات رييس‌جمهور براي من سخن تازه‌اي نبود” يادآور شد: بنده در طول اين پنج سال دو ديدار خصوصي با ايشان داشتم كه همين سخنان را فرمود. بنده نيز عرض كردم نسخه امام صادق(ع) براي مقابله با همه مفاسد از جمله بدحجابي و بي‌حجابي آن است كه همزمان كار فرهنگي و كار اجرايي صورت بگيرد و به نظر من بهترين كار اجرايي، اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و طرح عفاف و حجاب است كه 312 مااده دارد و براي 25 نهاد دولتي و غيردولتي وظيفه تعيين كرده است و اگر اين مصوبه هنوز به صورت قانون در نيامده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهم كه اين مصوبه را به صورت قانون دربياورند؛ بنابراين سخن اين است كه باور كنيد كه گسترش فزاينده بدحجابي و بي‌حجابي بستر انحرافات ديگر است.وي با تاكيد بر اين‌كه ” برخوردها با اين مساله بايد برخوردهاي متناسب باشد” گفت: با استفاده از آموزه‌هاي ديني مي‌گويم كه هرگونه برخورد نامناسب كه از چارچوب موازين شرع و قانون خارج باشد، منكر است. همان‌گونه كه بدحجابي منكر است، برخورد غيرقانوني و نامناسب نيز منكر است.وي معتقد است: جناب رييس‌جمهور در اين مصاحبه از موج مقدسي كه به حمايت از حجاب و عفاف برخاسته نه تنها تجليل نكردند، بلكه تحقير كردند. اين تعبير كه در هر دوره‌اي هرچند ماه مي‌خواهند، جنجالي در كشور برپا كنند و برخورد كنند، اين تحقير اين موج مقدس است. آقاي رييس‌جمهور محترم مي‌دانند كه جلودار اين موج مراجع عاليقدر تقليد، ائمه محترم جمعه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قاطبه متدينين هستند. اين راهپيمايي‌هايي كه در كشور در حمايت از حجاب شد، اكثرا شركت كنندگان آن همان‌ها بودند كه به آقاي احمدي‌نژاد راي دادند.انتظار اين راي دهندگان اين است كه آقاي رييس‌جمهور نيز دغدغه‌ آن‌ها را داشته باشد.اين عضو هيات رييسه مجلس خبرگان ادامه داد: در اين مصاحبه بيش از آن‌كه، هنجارشكنان و بدحجابان محكوم شوند، كساني كه در مقابل اين جريان فساد ايستادند محكوم شدند؛ بنابراين انتظار از رييس‌جمهور اين بوده و هست كه اين نقيصه را جبران كنند. كيست كه بدحجابي‌ها را به عنوان خطر نداند؟وي تصريح كرد: اين تعبير كه كسي بگويد بعضي‌ها از اين‌كه يك تار موي زن پيدا باشد، احساس خطر مي‌كنند، اين چه سخني است؟ آيا آن‌چه در جامعه مي‌گذرد يك تار موي زن است، يا بدحجابي مقدمه‌ بي‌حجابي است؟ رفتار هنجارشكنانه آن‌چناني را پيدا بودن يك تار موي زن ناميدن اين در حقيقت تحقير حركت مقدس حجاب است.وي يادآور شد: در خطبه‌ها گفتم كه اين بدحجابي‌ها امنيت اجتماعي، امنيت اخلاقي و امنيت خانوادگي خانواده‌ها را تهديد مي‌كند. رييس محترم جمهور كه مي‌گويند تلاش در تحكيم بنيان خانواده دارند، بدانند درصد بسياري از طلاق‌ها معلول بي‌حجابي‌ها و بدحجابي‌هاست؛ بنابراين آن تلاش مقدس مي‌طلبد كه انگيزه‌ جدي‌تري در رابطه با مقابله با بدحجابي و بي‌حجابي وجود داشته باشد.خاتمي با تاكيد بر اين‌كه ” برخورد فقط به معناي برخورد فيزيكي نيست” گفت: آقاي رييس‌جمهور كه در عرصه‌هاي مختلف خدمات فراواني داشته‌اند و از برخي برخوردها انتقاد مي‌كنند، چه طرحي دارند؟ در طول اين 5 سال رياست جمهوري چه طرحي در رابطه با حجاب عرضه كرده‌اند و چه اقدامات عملي براي مقابله با بدحجابي داشته است؟ يكي از اصول اوليه قانون اساسي ـ كه اصلي اساسي است ـ مي‌بينيد كه تاكيد ويژه‌اي بر مساله عفاف و پاكي جامعه شده است. در اصل سوم قانون اساسي نيز مي‌خوانيم كه دولت جمهوري اسلامي ايران براي نيل به اهداف مذكور موظف است. در اصل سوم آمده است كه دولت همه امكانات خود را براي ايجاد محيط مناسب براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه‌ مظاهر فساد و تباهي بايد به كار ببرد. در واقع اين اصل دولت را موظف كرده است. بنابراين از آقاي رييس‌جمهور مي‌پرسم به ملت گزارش دهد كه براي مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي چه طرحي داشته و چه اقدامات عملي انجام داده است؟وي با بيان اين‌كه ” منكر برخي اقدامات مفيد در عرصه‌هاي فرهنگي از سوي رييس‌جمهور نيستم” گفت: اما مي‌پرسم براي مقابله با مفسده عظيم بدحجابي و بي‌حجابي چه طرحي عرضه كرده و چه اقداماتي داشته‌اند؟وي با تاكيد بر اين‌كه ” منكر خدمات فراوان دولت محترم در عرصه‌هاي مختلف نيستم” در عين حال گفت: از جناب رييس‌جمهور مي‌خواهم كه در اين عرصه جدي‌تر و با انگيزه بيشتر وارد شود. در مجموع به عنوان طلبه‌اي كه با مردم سر و كار دارم مي‌بينم كه بسياري از متدينين از اين بخش مصاحبه رنجيده‌اند و اميدوارم رييس‌جمهور محترم در اولين مصاحبه‌هايي كه مي‌كند اين رنجيدگي را جبران نمايد و انگيزه‌ محكم خود را براي مقابله با بدحجابي و بي‌حجابي به صراحت ابراز و در اين موج مقدس، ايشان هم همراهي كند. برادرانه به رييس‌جمهور محترم مي‌گويم كه خطر تساهل و تسامح فرهنگي كمتر از تساهل و تسامح سياسي نيست.