خرید لباس بکوشید و کردار مردان کنید

سید امیر حسینی پیشکسوت ورزش کشور و دبیر کل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای در یادداشتی برای در سوگ مصطفی تاجیک چهره ارزنده و پیشکسوت کشتی ایران نوشت:پهلوان مصطفی تاجیک از المپین ها ، قهرمانان و پهلوانان شایسته ایرانی بود که در بازی های المپیک 1960 رم در عین شایستگی و برتری به مقام چهارم المپیک دست یافت، بویژه در دهه گذشته که در جهت احیا و جهانی سازی ورزش زورخانه میراث معنوی نیاکان افتخار خدمتگزاری را داشته ام، بارها در مراسم های مختلف و در زورخانه های تهران  توفیق زیارت پهلوان آقا مصطفی تاجیک  را  از نزدیک یافتم، حضور آقا مصطفی در زورخانه های تهران گرمی بخش محفل ورزشکاران بود و اصولا چراغ زورخانه  ها در طی تاریخ پر فراز و نشیب این ورزش آیینی و باستانی با حضور پهلوانان و پیشکسوتان. کهنه سوارانی چون آقای مصطفی تاجیک ها روشن نگه داشته شده وبه عنوان میراثی معنوی به نسل جدید به ارث رسیده است.آخرین بار حدود سه ماه پیش بود که توفیق زیارت ایشان را درمراسمی در زورخانه طالقانی (شهدای چیذر) تهران یافتم. تیم ورزشکاران زورخانه ای جمهوری آذربایجان برای شرکت در یک دوره آموزشی به تهران آمده بود و برنامه آموزشی آنها در زورخانه طالقانی شهدای چیذر انجام می شد.  اگر چه پهلوان مصطفی تازه از بستر بیماری برخواسته بود اما حضورش در جمع ورزشکاران آذربایجانی به او نشاط و طراوت تازه ای بخشیده بود. ضرب و زنگ صوت زیبای مرشد رامین گلستانی که از مرشدان و ورزشکاران ارزنده ورزش باستانی است شور و هیجان و معنویت خاص این برنامه آموزشی را افزایش بود. از سوی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای توسط دکتر سید عبدالله سجادی رییس سابق فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای و رییس کمیته فنی IZSF به رسم یادبودو تقدیر به ایشان اهدا شد.پهلوان مصطفی تاجیک که با شوقی تازه  به زورخانه آمده بود گویی این جلسه خداحافظی او با ورزش باستانی بود و او طی سخنان ارزشمندی نصایح جالبی را به ورزشکاران باستانی کار و نوخاستگان ورزش زورخانه از جمهوری آذربایجان بیان کرد و با شور و حرارتی خاص گفت: جوان ها  شما باید قدر جوانی خودتان را بدانید این دوران سرمایه گزاری برای روزهای بهتر زندگی آینده شماست به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی:بکوشید و کردار مردان کنید           پناه از بلا ها به یزدان کنیدچو کوشش نباشد تن زورمند         نیارد سر از آرزو ها به بندکه اندر جهان سود بی رنج نیست   کسی را که کاهل بود گنج نیستبه رنج اندر است ای خردمند گنج    نیابد کسی گنج نابرده رنج بیا تا جهان را به بد نسپریم           به کوشش همه دست نیکی بریمجوانان! شهرت را مردم می دهند اما افتخار و دوست داشتن و محبت به مردم و تواضع و فروتنی ماندگار است. رمز ماندگاری جهان پهلوان تختی که افتخار دوستی و هم دوره ای ایشان را داشتند روحیه ایمان، تواضع، فروتنی، مردم دوستی و جوانمردی ایشان بود. برای رضایت خدا بکوشید و جوانمردی و راستی را در زندگی پیشه خودتان کنید که سرمایه بزرگی برای شما خواهد بود.وی همچنین گفت: نصیحت من به شما این است که قدر بزرگ‏تر ها و پیشکسوت های خود را بدانید، این ورزش آیین و رسوم بسیار ارزشمندی را دارد، با رخصت بزرگتر ورزش شروع می شود، اگر بزرگتر و پیشکسوت و صاحب زنگی وارد شد ورزش را به احترام ایشان قطع کنید و با رخصت ورزش را ادامه دهید، اینها ارزش های والای این ورزش است، به پدر و مادر و مردم خود نیکی کنید که این بالا ترین ارزش هاست.چو نیکی کنی نیکی آید برت               بدی باشد اندر خورتکسی کو به دانش توانگر بود              ز گفتارش کردار بهتر بودچو باشد فزاینده نیکویی                    بپرهیز دارد دل از بدخوییآن روز، روزی خاطره انگیز برای ورزشکاران تیم جمهوری آذربایجان و شرکت کنندگان در این مراسم بود که در پایان مراسم برخی از عکس ها و یادمان هایش را به رسم یادگاری به آقای سید هادی عربی دبیرکل فدراسیون جمهوری آذربایجان که زحمات ترجمه سخنان استاد را نیز بر عهده داشت و ورزشکاران زورخانه شهر باکو اهدا کرد تا در فدراسیون زورخانه جمهوری آذربایجان قرار دهند.جهان یادگار است و ما رفتنی             به گیتی نماند بجز مردمیسعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز          مرده آنست که نامش به نکویی نبرندروحش شاد و راهش پر رهروباد.