خرید لباس بی اطلاعی مجلس از قرارداد گاز با پاکستان

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قرارداد گازی ایران و پاکستان گفت: مجلس در جریان جزئیات این قرارداد نیست.به گزارش خانه ملت سید عماد حسینی نماینده قروه در مجلس با اشاره به نهایی شدن قرارداد گازی میان ایران و پاکستان و صدور گاز ایران به این کشور از سال 2014 گفت: مجلس در جریان جزییات این قرارداد نیست و از محتوای آن بی اطلاع است.وی افزود: مطابق قانون اساسی قراردادهای بین المللی باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود اما نه تنها این قراردادها به تصویب مجلس نمی رسد بلکه هیچ یک از نمایندگان مجلس در جریان این قراردادها قرار نمی گیرند.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: برای موافقتنامه های بین المللی میان ایران و دیگر کشورها نیاز به مصوبه مجلس است و این موافقتنامه ها در مجلس به تصویب می رسد اما قراردادهای مهم بین المللی چند میلیارد دلاری به مجلس ارائه نمی شوند و مجلس از کم و کیف آن بی اطلاع است.وی تاکید کرد: قرارداد صدور گاز ایران به پاکستان باید در مجلس مصوب شود.روز گذشته قرارداد صدور گاز ایران به پاکستان به امضای وزیر نفت ایران رسید.