خرید لباس تصاویری از روستایی که قطب گردشگری شده

شیراز – خبرگزاری مهر: 9 سال پیش دو گردشگر موتور سوار آلمانی در راه ماندند و اتفاقی به خانه یک روستایی پناه بردند. عباس یک کارگر ساده روستایی است که به شیوه خودش از مهمانان خارجی به خوبی پذیرایی کرد.سادگی پذیرایی او رضایت حداکثری دو مهمان آلمانی را جلب کرد آنقدر که سه ماه بعد یک گروه هفت نفره آلمانی به پیشنهاد دوستانشان به خانه عباس آمدند…آنها خواستند تا با همان دم پختک و چای آتشی که دوستانشان تعریف کرده بودند، در خانه روستایی عباس پذیرایی شوند و … اینک خانه عباس به هتل و روستای محل زندگی او به قطب گردشگری تبدیل شده است.