خرید لباس تقدیم طرح تحقیق و تفحص از سازمان جوانان

جمعی از نمایندگان طرح تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان ملی جوانان را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی روز سه شنبه وصول طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی جوانان را به هیئت رئیسه اعلام کرد.