خرید لباس توزیع اسكناس 10 هزار توماني تا پايان خرداد

رئيس كل بانك مركزي خبر داد: اسكناس 10 هزار توماني تا پايان خرداد روانه بازار مي‌شود.به گزارش خبرگزاري فارس، محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كرد: اسكناس 10 هزار توماني تا پايان خرداد روانه بازار مي‌شود و به تدريج جايگزين چك‌پول‌هاي موجود بانك مركزي خواهد شد.رئيس كل بانك مركزي افزود:‌ اگر مجوز چاپ اسكناس 50 هزار توماني وجود داشت، چك‌پول‌هاي موجود از رده خارج مي‌شد.بهمني تأكيد كرد: حجم پول با توليد اسكناس‌هاي 10 هزار توماني تغيير پيدا نمي‌كند و در ازاي هر 5 برگ اسكناس 10 هزار توماني يك چك‌پول 50 هزار توماني بانك مركزي از رده خارج مي‌شود.