خرید لباس حذف حلقه ارتباط بين معتادان و قاچاقچيان

جمع‌آوري خرده فروشان موان مخدر چند سال است كه در دستور كار نيروي انتظامي قرار دارد،اما از ان جا كه تعداد ان‌ها زياد است،اين طرح تبديل به طرح دائم شده. مديركل امور اجرايي ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد:«امسال در راستاي مبارزه با مواد مخدر، طرح جمع‌آوري خرده‌فروشان به صورت جدي پيگيري مي‌شود.»مسعود زاهديان ادامه مي‌دهد:«در سال جاري طبق تصميم‌گيري‌هاي صورت گرفته، مبارزه و جمع‌آوري خرده‌فروشان مواد مخدر در دستور كار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است. خرده‌فروشان مواد مخدر و شبكه‌هاي توزيع محلي به عنوان عناصري مطرح هستند كه سرانگشتان توزيع مواد مخدر به جامعه محسوب شده و در راستاي حذف اين افراد پيگيري لازم انجام مي‌شود.»