خرید لباس دریافت گواهینامه QW توسط اتاق تهران

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران که ازسال ها پیش موفق به دریافت گواهینامه iso 9001 ازموسسه معتبر ICL شده بود،روز گذشته گواهینامه QW را نیزدریافت کرد تا نخستین وتنها اتاق بازرگانی دنیا باشد که موفق به دریافت این گواهینامه شده است.به گزارش سایت اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران محمد مهدی راسخ با اعلام این خبرگفت: چند سال پس ازآن که اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران موفق به دریافت گواهینامه کیفیت ISO 9001 شد،برای تکمیل این فرآیند وبالابردن کیفیت خدمات رسانی به اعضا،با اصلاح روندها وپذیرفتن ممیزی های دقیق تر وتکامل یافته تر فرآیندها موفق به دریافت گواهینامه Quality Warranty از موسسه ICL شد.وی افزود:براساس اعلام موسسه ICL، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران نخستین اتاق بازرگانی درجهان است که برای بالا بردن کیفیت فعالیت ها وانسجام بخشیدن به فرآیندهای مدیریتی ،گواهینامه QW دریافت کرده است ضمن این که تنها 11موسسه وشرکت ایرانی موفق به دریافت این گواهینامه شده اند.دبیرکل اتاق تهران با اشاره به این که ویژگی اصلی این گواهینامه،تمرکزبیشتر بر زمینه های رضایت مشتری وافزایش سطح کیفیت خدمات رسانی است افزود:چنین سیاستی همواره در دستور کار مدیریت اتاق تهران قرار داشته وبا وجود آن که این اتاق قدیمی ترین اتاق بازرگانی کشور است،همواره تلاش می کند تا از تازه ترین امکانات وسیستم های مدیریتی برای افزایش کیفیت خدمات رسانی به اعضا بهره برداری کند.محمد مهدی راسخ با اشاره به این که دریافت گواهینامه مدیریتی QW وتلاش برای مدرن سازی همه فرآیند ها،وجه تمایز اتاق تهران با دیگرتشکل های مشابه است افزود:همان گونه که وعده داده ایم،درحال بازنگری مداوم فرآیند ارایه خدمات هستیم ودراین زمینه هیچ فرصتی را ازدست نمی دهیم.