خرید لباس صادرات نرم افزارهاي ضدفيلترينگ به ايران

مقابله با فيلترينگ و سانسورهاي اينترنتي در جهان به ويژه ايران به اولويت اصلي سياست‌هاي خارجي اين كشور مبدل شده است.وال استريت ژورنال در گزارش امروز خود، از تلاشهاي پنهان دولت “اوباما ” براي به راه اندازي جنگ جديد سايبري عليه ايران با تسهيل صادرات نرم افزارهاي ضد فيلترينگ به كشورمان پرده برداشت.به گزارش فارس، وال استريت ژورنال فاش كرد: دولت اوباما به طور پنهان گامهايي را در جهت تسهيل صادرات تجهيزات مخابراتي خاص و نرم افزارهاي ضد فيلترينگ به ايران برداشته است.بر اساس اين گزارش، اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه صادرات اين ابزار پيش از اين به كشورهايي نظير ايران و چين ممنوع اعلام شده بود.وزارت امور خارجه آمريكا اخيراً اعلام كرده است: مقابله با فيلترينگ و سانسورهاي اينترنتي در جهان به ويژه ايران به اولويت اصلي سياست‌هاي خارجي اين كشور مبدل شده است.