خرید لباس طرح دوباره ادغام وزارت بهداشت و رفاه در مجلس

وزير بهداشت دولت هشتم و عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه ادغام وزارت بهداشت و رفاه بار ديگر در مجلس مطرح مي شود، گفت: اگر قرار باشد وزارتخانه‌هایی در هم ادغام شوند. این دو وزارتخانه هستند و از نظر ما نظام سلامت باید در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی ،تخصیص منابع و بودجه و خرید و سرویس‌دهی خدمات باید از یک مرکز هدایت شود.مسعود پزشكيان وزير بهداشت دولت هشتم و نماينده مردم تبريز در گفت‌و‌گو با خبر نگار ايلنا با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وزارت رفاه مشكلات و معضلاتي را براي وزارت بهداشت بوجود آورده است، گفت: در حال حاضر سازمان‌های بیمه گراز وزارت رفاه تبعیت می کنند و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نهایتا باید هم پاسخگوی مردم باشد و هم مسئولان. این مشكل ساختار است و مشکلی بزرگ است در حال حاضر این روند عاملی شده بر معضلات بسیار در ساختار مالی، تخصیص منابع، تجمیع نیروهای انسانی، سوء مدیریت و نظارت بر نیروها تجهیزات و امکانات که بر وزارت بهداشت وارد می شود.نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي افزود: در حال حاضر سیاستگذاری‌ها، خرید امکانات و خدمات همه با ابهامات مواجهه شده‌اند و پاسخگویی به این مباحث به این سادگی ها صورت نمی گیرد چرا که نه در این میان وزارت رفاه پاسخگوست و نه وزارت بهداشت و درمان.عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر اينكه ما در کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال ادغام این دو وزارتخانه هستیم، اظهار داشت: اگر قرار باشد وزارتخانه‌هایی در هم ادغام شوند. این دو وزارتخانه هستند و از نظر ما نظام سلامت باید در سیاستگذاری ،برنامه‌ریزی ،تخصیص منابع و بودجه و خرید و سرویس دهی خدمات باید از یک مرکز هدایت شود بر اين اساس ما دوباره به دنبال ادغام اين دو وزارت خانه هستيم.