خرید لباس محبوب ترین و منفورترین روسای جمهور فرانسه

“نیکلا سارکوزی” و “ژاک شیراک” روسای جمهوری فعلی و اسبق فرانسه با هم دیدار و گفتگو کردند. واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس 24 :  براساس آخرین نظر سنجی ها ، ژاک شیراک با 75 درصد هنوز هم محبوب ترین رئیس جمهور فرانسه است اما نیکلاسارکوزی در میان روسای جمهور تاریخ فرانسه ، منفورترین است و کمترین پایگاه حمایت مردمی را دارد.