خرید لباس مراجعات به نظام وظيفه بايد كاهش ‌يابد

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا بر كاهش ميزان مراجعات و ارائه خدمات بهتر در اين سازمان تأكيد كرد.
به گزارش ايلنا، سردار حميد صدرالسادات در مراسم معارفه خود در سمت رئيس سازمان وظيفه عمومي كشور، گفت: ارتقاي وضعيت اين سازمان، افزايش تعامل سازنده با ديگر سازمان‌ها، ادامه روند تحولي موجود در سازمان و سرعت بخشيدن به آن از اولويت‌هاي جديد است.
وي اظهار داشت: كاهش سطح مراجعات حضوري به اين سازمان يكي از نيازهاي ضروري است، بايد با برنامه‌ريزي مدون، و كار و تلاش مضاعف در راستاي خدمت رساني بيشتر به مردم گام برداريم.
سردار صدرالسادات افزود: حل مشكلات مشمولان و خانواده‌هاي آنان در سراسر كشور مورد تأكيد است و بايد به عنوان يك اولويت مدنظر باشد.
رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: بالا بردن سطح آگاهي‌هاي مردم در حوزه نظام وظيفه از ديگر اقداماتي است كه مي‌تواند در كاهش مراجعات به سازمان وظيفه عمومي نقش بسزايي داشته باشد.