خرید لباس معابر شمال تهران ایمن سازی شد

با هدف ساماندهی و ایمنی در تردد وسایل نقلیه و کاهش گره های ترافیکی، در سال جاری بیش از 235 هزار مترطول خط کشی در معابر شمال تهران اجرا شد. به گزارش «تهران امروز»، حامد میرزابیگی معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری منطقه يك با بیان مطلب فوق خط کشی معابر را به‌عنوان یکی از ادوات افقی کنترل ترافیک دانست و گفت: خط‌کشی محوری تاثیر مهمی در تردد خودروها و نظم بخشیدن به ترافیک عبوری دارد به طوری که با خطکشی عرض خیابان ها و مکانیزه کردن حرکت خودروها تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه با ایمنی بیشتری انجام می‌شود. او با اشاره به برنامه های سال جدید گفت: امسال براساس بررسی کارشناسان ترافیکی، اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال به خط کشی معابر با اولویت بندی های لازم اختصاص یافته است. هرساله عملیات اجرای روکش اساسی آسفالت در معابر اصلی در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم سرعت بیشتری دارد.