خرید لباس ناپل دوباره در زباله فرو رفت

درپی اعتصاب بیست وچهار ساعته کارکنان خدمات شهری ناپل، خیابان های این شهر جنوبی ایتالیا بار دیگر مملو از زباله شد. واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، سازمان دهندگان این اعتصاب گفتند : نود وسه درصد یا به عبارت دیگر پنج هزار نفر از کارکنان بخش خدمات شهری استان ناپل دست از کار کشیده اند.اعتصاب کنندگان به تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود اعتراض دارند و خواستار ایجاد طرح صنعتی برای شرکت دولتی مدیریت زباله ها شده اند.دیوان دادگستری اتحادیه اروپا از ایتالیا به سبب اینکه هنوز شبکه مناسبی برای از بین بردن زباله ها در منطقه ناپل در اختیار ندارد انتقاد کرده و درباره خطرات بهداشتی و زیست محیطی این موضوع هشدار داده بود.