خرید لباس نسل جديد داروهاي پيشگيري از بارداري در راه است

معاون اداره تنظيم خانواده و جمعيت وزارت بهداشت از جايگزين شدن نسل‌هاي جديد داروهاي پيشگيري از بارداري با داروهاي كنوني در صورت حصول نتايج مثبت از اقدامات تحقيقاتي در اين زمينه، خبر داد.
دكتر محمد اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اقدامات در دست انجام براي آغاز يك كار تحقيقاتي به منظور جايگزيني نسل‌هاي جديد داروهاي پيشگيري از بارداري با داروهاي كنوني، گفت: بر اين اساس با تاييديه وزارت بهداشت، اثربخشي و عوارض داروهاي نسل جديد پيشگيري از بارداري در مقايسه با كنوني كشور بررسي مي‌شود. در صورت حصول نتايج مثبت به دنبال اين خواهيم بود كه نسل‌هاي جديد را با نسل‌هاي قبلي جايگزين كنيم تا به اين ترتيب كيفيت بهتري از داروهاي پيشگيري از بارداري در اختيار گيرندگان خدمت قرار دهيم.
وي با بيان اين كه اكنون قرص‌ها و روش‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در داخل كشور توليد مي‌شود، ادامه داد: با توجه به پتانسيل كشور در توليد اين داروها، در صورتي كه نتايج مثبتي از اين تحقيقات به دست آيد، ظرفيت توليد نسل جديد داروهاي پيشگيري از بارداري در داخل كشور وجود دارد و نيازي به واردات نخواهد بود.
 پيشگيري اورژانس از بارداري در كشور از سقف 8 قرص به يك قرص كاهش مي‌يابد
اسلامي در ادامه از اقدامات در دست انجام به منظور ارايه خدمتي ديگر در زمينه پيشگيري اورژانس از بارداري گفت: پيشگيري اورژانس از بارداري از حدود 10 سال گذشته در كشور به كار گرفته شد. به اين منظور از قرص‌هاي تركيبي مانند «ال دي» و «اچ دي» و از حدود سه سال گذشته از قرص‌هاي «لئونورجسترول» استفاده شد.
وي اثربخشي «لئونورجسترول» را از «ال دي» و «اچ دي» بيشتر عنوان كرد و گفت: از طرف ديگر عوارض جانبي «لئونورجسترول» كمتر از اين قرص‌هاست. در پيشگيري اورژانس از بارداري و در صورت استفاده از قرص «ال دي» بايد 8 قرص (4 قرص در ابتدا و 4 قرص 12 ساعت بعد) و در صورت استفاده از «اچ دي» بايد 4 قرص (2 قرص در ابتدا و 2 قرص 12 ساعت بعد) استفاده ‌شود.
به گفته دكتر اسلامي براي پيشگيري اورژانس از بارداري با مصرف قرص لئونورجسترول 2 قرص ( يك قرص در ابتدا و يك قرص 12 ساعت بعد) استفاده مي‌شود. اما بر اساس آخرين دستورالعمل فاصله 12 ساعته قرص لئونورجسترول در پيشگيري اورژانس از بارداري از بين رفته و مي‌توان دو قرص را يك جا مصرف كرد. بنابراين اين دو قرص يكي مي‌شود. بر اين اساس از شركت توليد كننده داخلي خواسته شده كه دو قرص لئونورجسترول را به يك قرص تبديل كند. به اين ترتيب در پيشگيري اورژانس از بارداري از سقف 8 قرص به يك قرص مي‌رسيم.
معاون اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت، قيمت قرص جديد «لئونورجسترول» به منظور پيشگيري اورژانس از بارداري در بخش دولتي را حدود 100 تومان و در بخش خصوصي حدود 140 تومان عنوان كرد.
اسلامي در پايان ضريب اطمينان اغلب روش‌هاي پيشگيري از بارداري در كشور را بيش از 99 درصد عنوان كرد.