خرید لباس نيروي‌انتظامي بدون اجازه رييس‌جمهور با جوانان برخورد نمي‌كند

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي معتقد است احمدي‌نژاد نگران پايگاه اجتماعي خود در ميان مردم است و به همين دليل است كه شب‌يكشنبه از تلويزيون اعلام كرد كه با برخوردهاي انتظامي در زمينه حجاب موافق نيست. اگر رئيس‌جمهور مي‌خواست مي‌توانست اين طرح را متوقف كند چون قدرت اجرايي دارد و وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت نظارت او بايد عمل كنند.داريوش قنبري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: صحبت‌هاي ديشب رئيس‌جمهور در رابطه با مسائل مربوط به برخورد با جوانان در زمينه پوشش و براي جلوگيري از پذيرش مسئوليت است.عضو كميسيون اجتماعي ادامه داد: نيروي انتظامي كه در حال برخورد با جوانان در زمينه حجاب است، زيرمجموعه وزارت كشور محسوب مي‌شود و وزارت كشور نيز بخشي از دولت است.او توضيح داد: وزير كشور منصوب رئيس‌‌جمهور است و نمي‌شود گفت دستورالعمل‌هاي وزارت كشور مستقل از دولت است.قنبري گفت: اگر بپذيريم وزارت كشور مستقل از دولت عمل مي‌كند اين به معناي آن است كه دولتي در درون دولت شكل گرفته است كه سياست‌هاي مستقل دارد و اين هم قابل قبول نيست.عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: به طور قطع وزارت كشور بدون اجازه رئيس‌جمهور نمي‌تواند با جوانان در زمينه حجاب برخورد كند.او تصريح كرد: اگر رئيس‌جمهور با اين برخوردها مخالف است، مي‌تواند مخالفت خود را به شكل موثر ابراز كند و جلو اين‌گونه اقدامات را بگيرد.قنبري افزود: مخالفت رئيس‌جمهور مثل مخالفت يك خبرنگار يا منتقد نيست. اگر احمدي‌نژاد با مسئله‌اي مخالف است، نبايد فقط انتقادات خود را نسبت به موضوع ابراز كند. رئيس‌جمهور اهرم اجرايي در اختيار دارد و با قدرتي كه دارد مي‌تواند جلو برخوردهاي انتظامي با بدحجابي را بگيرد.عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: من گمان مي‌كنم كه گفته‌هاي ديشب احمدي‌نژاد براي فرار از واقعيت است. احمدي‌نژاد نگران پايگاه اجتماعي خود در ميان مردم است و مي‌داند برخوردهاي انتظامي در زمينه حجاب مي‌تواند تاثير منفي در جايگاه اجتماعي او داشته باشد به همين جهت خود را مبرا مي‌كندو اين‌گونه جلوه مي‌دهد كه با اين اقدامات مخالف است و مسئوليت كار را نمي‌پذيرد.