خرید لباس «وطن امروز» هم احمدی نژاد را سانسور کرد

روزنامه وطن امروز از دیگر رسانه‌های حامی دولت بدون هیچ موضع‌گیری انتقادی یا دفعی از سخنان رئیس جمهور فقط متن سخنان وی را در صفحه سوم خود منتشر کرده و البته بخشی از اظهارات احمدی‌نژاد درباره حجاب و برخوردهای با بدحجابی را سانسور کرده است.به گزارش فردا این روزنامه حامی دولت در گزارش خود از سخنان احمدی‌نژاد این قسمت‌ها را حذف کرده است؛ «ما این گونه برخوردها را توهین می‌دانیم که زن و مردی در خیابان راه بروند و کسی بیاید بگوید نسبت شما چیست؟ هیچ کس حق ندارد در این باره سوال کند. به اعتقاد بنده روش موجود روش درستی نیست.برخی در کشور به محض آمدن اسم زن ناراحت می‌شوند. آنها باید خود را اصلاح کنند… کسی بيايد و فردی را مجازات کند، اينها از طرف دولت نيست‌، اينها را قبول نداريم و تاجايی هم که بتوانيم برخورد و کنترل می‌کنيم. کسی حق ندارد بدون حکم قاضی فردی را مجازات کند، اگر عکس فردی را در روزنامه منتشر کنيد و بگوييد متخلف است‌، اين مجازات است، اگر فردی را متوقف کنيد و تابلو روی ماشينش قرار دهيد و از آن عکس بگيريد، مجازات است. هيچ کس حق ندارد، بدون حکم قاضی کسی را مجازات کند، مگر اينکه قانون وجود داشته باشد‌. در مسايل اجتماعی قانونی نداريم ماموری برود درجا تشخيص دهد و خودش هم مجازات کند. هر چند وقت يک عده‌ای می‌خواهند با طرح اين مسايل در کشور جنجال بپا و برخورد کنند، ما اين را قبول نداريم‌، با صراحت می‌گويم ما مطلقاً و از بنياد اينها را قبول نداريم.»