خرید لباس چاوز ارسال اورانیوم به ایران را تکذیب کرد

رییس جمهور ونزوئلا جمهوری اسلامی ایران را دوست و هم پیمان کشورش خواند.”هوگو چاوز” در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی بار دیگر از روابط کشورش با ایران حمایت کرد و افزود: ایران دوست و هم پیمان ونزوئلا است.رییس جمهور ونزوئلا همچنین فروش اورانیوم به ایران را رد و تصریح کرد: در ونزوئلا استخراج اورانیوم وجود ندارد و این در حالی است که برخی کشورهای مدعی این هستند که ما به ایران اورانیوم صادر می کنیم و این موضوع دروغ و بی اساس است.وی همچنین از رییس جمهور امریکا خواست در پی امپراتوری در جهان نباشد و فقط به فکر اداره کردن امریکا و حل مشکلات مردم کشورش باشد.