خرید لباس ادعای حزب طرفدار طالبان مبنی بر دخالت ایران در امور پاکستان

سرویس بین الملل ـ در حالی که ناآرامی های پاکستان که عمدتا توسط گروه طالبان به آن دامن زده می شود، همچنان ادامه دارد، به تازگی یکی از احزاب پاکستانی، طرفدار طالبان، اعلام کرده که ایران در خشونت های جاری پاکستان دخالت دارد.به گزارش «» و به نقل از پایگاه خبری «آی.کی.ای»، یکی از رهبران حزب «السنه و الجماعه» که از احزاب طرفدار طالبان در پاکستان است، ایران را متهم کرده که در شورش های اخیر کراچی نقش داشته است. «حافظ شمسور معاویه» در این باره همچنین افزوده که روشن است ایران در پشت پرده کشتار رهبران ما در استان پنجاب دست دارد.«معاویه» همچنین افزوده است که ضارب یکی از رهبران این حزب، به نام اسلام فاروقی که سال گذشته، کشته شده، پس از دستگیری در اعتراف های خویش اظهار داشته که در ایران آموزش دیده است.اکنون در حالی که همه گردهمایی های عمومی در این شهر ممنوع اعلام شده، همچنان منازعات قومی و مذهبی، به ویژه بین شعیان و گروه های طرفدار طالبان در کراچی پاکستان جریان دارد.به نظر می رسد، پس از عملیات موفقیت آمیز دستگیری عبدالمالک ریگی و همچنین موفقیت در آزاد ساختن دیپلمات ایرانی از دست گروه های طالبانی، این گروه ها در اقدامی منفعلانه تلاش دارند، توپ را در زمین ایرانیان انداخته تا از یک سو شکست های عملیاتی خود در مقابل مأموران اطلاعاتی ایران را پوشش دهند و از سوی دیگر، مسلمانان اهل سنت را علیه دوستان اهل تشیع خود تحریک کنند؛ کاری که از دیرباز از سوی این گروه ها به کار گرفته شده و همچنان ادامه دارد.