خرید لباس ارزان ترین کشورها در اینترنت موبایل

سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت استفاده از پهنای باند در 31 کشور عضو تا پایان سال 2009 گزارش سالانه خود را منتشر کرد.به گزارش مهر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش سالانه خود در بخش بررسی وضعیت نفوذ پهنای باند در 31 کشور عضو نشان داد تا پایان سال 2009 نفوذ پهنای باند حدود 5/0 درصد در این کشورها افزایش یافته است. تا دسامبر 2009 در کشورهای عضو این سازمان در مجموع 283 میلیون اشتراک پهنای باند فعال شدند و بنابراین 3/23 درصد در هر 100 نفر از جمعیت تا پایان سال گذشته مجهز به پهنای باند بودند.از این تعداد اشتراک، آمریکا با 81 میلیون اشتراک در رتبه اول ایستاده است و پس از آن ژاپن با 31 میلیون، آلمان با 24 میلیون، فرانسه با 19 میلیون، انگلیس با 18 میلیون، کره جنوبی با 16 میلیون و ایتالیا با 12 میلیون اشتراک در رتبه های دوم تا هفتم ایستاده اند.در بخش ضریب نفوذ اینترنت، رتبه اول به هلند و دانمارک اختصاص یافته است که ضریب نفوذ پهنای باند در این دو کشور به طور متوسط برابر با 37 اشتراک در هر 100 نفر از جمعیت است. پس از آن، سوئیس، نروژ، کره جنوبی، ایسلند، سوئد، لوگزامبورگ، فرانسه و آلمان ایستاده اند که ضریب نفوذ در تمام این کشورها بالاتر از متوسط OECD است.در بخش نوع پهنای باند مورد استفاده در این 31 کشور از مجموع 283 میلیون خط اشتراک، تقریبا 169 میلیون از نوع پهنای باند DSL برابر با 60 درصد و 81 میلیون از راه کابل (29 درصد) و 5/31 میلیون روی فیبر نوری (11 درصد) است.در بخش هزینه استفاده از اینترنت موبایل، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی و ایتالیا چهار کشور اول با کمترین هزینه اتصالات موبایل هستند.Bookmark and Share