خرید لباس برخورد موثر با باندهاي سازمان يافته فساد و فحشا

وزير کشور با اشاره به برنامه برخورد با باندهاي سازمان يافته فساد و فحشا، گفت: وزارت کشور به دنبال برخورد موثر با اين عوامل است.به گزارش ايسنا- محمد نجار در اولين نشست بانوان نخبه و کارشناسان استان به مساله مهم پرداختن به امر حجاب و عفاف در جامعه و نگراني‌هاي ايجاد شده در اين زمينه اشاره کرد و گفت: انجام کار فرهنگي عميق و آماده‌سازي سيستمي جهت انجام کار فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف از امور مهم در اين‌باره خواهد بود.وزير کشور برخورد با باندهاي سازمان يافته فساد و فحشا را از ديگر برنامه‌هاي وزارت کشور در امر عفاف و حجاب عنوان کرد و گفت: وزارت کشور به دنبال برخورد موثر با اين عوامل است.وي در ادامه سخنان خود محبوب‌ترين تشکل در اسلام را خانواده و ازدواج دانست و گفت: اعضاي دولت و در راس آن خود رئيس جمهور به دنبال ايجاد زيرساخت‌هاي اين امر هستند.وي اشتغال ، مسکن و تأمين وام را از اولويت‌هاي مهم دولت عنوان و اظهار كرد: دولت امسال درصدد ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل در سطح جامعه است.نجار راه‌اندازي تعاوني‌هاي مسکن مهر را از ديگر اقدامات دولت دانست و گفت: با توجه خاص رياست جمهور به اين امر، بانک‌هاي عامل موظف به تامين وام جهت رونق در اين تعاوني‌ها هستند.وي ادامه داد: همه دستگاه‌هاي فرهنگي اعم از مهدهاي کودک‌، مدارس، مساجد، حوزه علميه، ائمه جمعه و جماعت، رسانه‌ها و دستگاه‌هاي فرهنگي دولت بايد به دنبال ايجاد بستر مناسب باشند.به گزارش ايسنا، وي تدوين دستورالعمل و نحوه اشتغال زنان خانه‌دار را از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت در امور بانوان عنوان کرد و افزود: در اين زمينه نيز کارگروهي با حضور اساتيد نخبه و کارشناسان حوزه‌هاي مختلف در حال تهيه و تدوين دستورالعمل جامعي در اين‌باره هستند.