خرید لباس دماي هوا در كويت به 80 درجه سانتي‌گراد رسيد

دماي كويت درحالي در آخرين روزهاي فصل بهار به 80 درجه سانتي‌گراد رسيد كه كارشناسان اين اتفاق را طي 52سال گذشته بي‌سابقه دانسته‌اند.به گزارش فارس، تلويزيون بي‌بي‌سي‌ عربي از افزايش دماي كويت به 80 درجه سانتي‌گراد در آخرين روزهاي بهاري خبر داد و افزود: بالا رفتن دماي هوا و عدم تعطيلي سازمان‌ها و ادارات، دولت اين كشور را با انتقادات شديدي مواجه كرد.بنا بر اين گزارش، در حالي كه دماي هواي كويت در آخرين روزهاي فصل بهار در سايه بين 53 و 54 درجه در نوسان بود؛ دماي هوا در زير آفتاب سوران از 80 درجه سانتي گراد نيز فراتر رفته است. اين درحالي است كه دولت كويت هيچ اشاره‌اي به بالا رفتن دماي غير طبيعي نكرده و مدارس و سازمان‌ها را تعطيل نكرده است.كارشناسان هواشناسي با بي سابقه خواندن اين موج گرما در 52 سال گذشته، نسبت به بروز فاجعه انساني در اثر قطع جريان برق در برخي مناطق كويت هشدار داده‌ و تابستان سوزان و زمستان گرمي را براي اين منطقه حاشيه خليج فارس پيش بيني كردند.اين گزارش حاكي است كه به رغم نفرت شهروندان كويني از پديده‌هاي ريز گرد، اين روزها آرزو مي‌كنند كه به جاي تابش مستقيم آفتاب، گرد و خاك را در آسمان خود ببيندند شايد بتواند به صورت حائلي بين خورشيد و زمين درآيد.