خرید لباس روند افزايشي انتقال جنسي ايدز در ايران

نشانه‌هاي قابل توجهي وجود دارد كه بر رشد روزافزون انتقال جنسي اچ آي وي در ايران دلالت مي‌كند.به گزارش خبرنگار ايلنا، اداره پيشگيري از ايدز وزارت بهداشت اعلام كرد سومين گزارش كشوري در زمينه اچ آي وي كه در سال 88 تدوين شده است، تصريح مي‌دارد: روابط جنسي محافظت نشده، استفاده از وسايل تزريق مشترك در اعتياد تزريقي و سوء مصرف مواد روان‌‌گردان، مهمترين علل انتقال بيماري ايدز در كشور محسوب مي‌شوند.در اين گزارش كه آمار و اطلاعات آن با تلاش صدها تن از همكاران اداره ايدز وزارت بهداشت در همه نقاط كشور توليد، جمع‌آوري و تحليل شده آمده است: حلقه‌هاي رابط بين گروه‌هاي مختلف جمعيت كشور به گونه‌ايست كه در صورت عدم اقدام به موقع براي پيشگيري از انتقال جنسي اچ آي وي ممكن است در آينده فرصت‌هاي بسياري از دست برود.بنابراين گزارش به رغم فعاليت‌هاي بسيار مفيدي كه در زمينه پيشگيري از انتقال اچ آي وي از طريق تزريق مواد مخدر صورت گرفته اما هنوز هم بروز موارد جديد اچ آي وي در مصرف‌كنندگان تزريقي مواد رخ مي‌دهد.وزارت بهداشت مي‌افزايد:اين گزارش حاكيست جمهوري اسلامي ايران از هنگام شروع همه‌گيري ايدز تاكنون به اقدامات متنوعي در زمينه كنترل اچ آي وي دست زده كه اهم آن عبارتند از: جلب حمايت سياستگذاران در زمينه كاهش آسيب‌هاي ناشي از مصرف مواد در مصرف‌كنندگان تزريقي مواد، راه‌اندازي مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري، برنامه پيشگيري از اچ آي وي در زندان‌ها، گسترش برنامه درمان نگهدارنده متادون، راه‌اندازي مراكز كاري، ايجاد پوشش بيمه درماني براي مبتلايان، راه‌اندازي مراكز پيشگيري ويژه زنان در معرض خطر كه تاكنون راه‌اندازي مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري و تجربه زندان‌ها به عنوان نمونه‌هايي موفق مورد تاييد ناظرين بين‌المللي قرار گرفته و مستندات آن جهت معرفي به ساير كشورهاي جهان منتشر شده است.