خرید لباس زن در دادگاه: روزي دوهزار تومان خرجي مي‌خواهم

زني در حضور قاضي دادگاه مدعي شد كه شوهرش روزي 500 تومان به او خرجي مي‌دهد ولي او حالا روزي 2 هزار تومان خرجي مي‌خواهد. به گزارش تهران‌امروز زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين زن 28 ساله در حضور قاضي اين مجتمع مدعي شد كه اصلا از شوهرش نفقه نمي‌گيرد و اين وضع او را خسته كرده است. من روزي 2 هزار تومان نفقه مي‌خواهم ولي شوهرم روزي 500 تومان به عنوان خرجي به من مي‌دهد. زن بيان كرد: شوهرم هيچ مشكلي ندارد و فقط كمي خسيس است و حاضر نيست 500 توماني كه به عنوان خرجي از 4 سال پيش به من مي‌داده را افزايش دهد. من روزي 2 هزار تومان خرجي مي‌خواهم. مرد 31 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من به او خرجي مي‌دهم او به اين مقدار قانع نيست و مرا براي يك چيز كوچك به دادگاه كشانده است. من حدود چهار سال است كه با همسرم زندگي مي‌كنم و از همان ابتدا روزي 500 تومان برايش خرجي گذاشته و هر چيزي كه مي‌خواست، تهيه مي‌كردم. مرد افزود: من نمي‌توانم 500 تومان خرجي روزانه را افزايش دهم و اگر اين كار را بكنم ديگر برايش چيزي نمي‌خرم. زن بيان كرد: من روزي 2 هزار تومان از شوهرم خرجي مي‌خواهم، ما فرزندي نداريم و اين مقداري كه من مي‌خواهم بسيار ناچيز است. قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، مرد را محكوم به پرداخت ماهي 100 هزار تومان به عنوان نفقه كرد. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.