خرید لباس قيمت جهاني طلا ركورد شكست

به دنبال تشديد نگراني ها در مورد وضعيت اقتصادي امريكا و اروپا قيمت جهاني طلا با شكستن ركوردي جديد به 1260 دلار در هر اونس رسيد.به گزارش فارس؛ قيمت جهاني طلا در ادامه معاملات روز جمعه ركورد جديدي را برجاي گذاشت و به بالاي 1260 دلار در هر اونس رسيد. پيش از آن بالاترين قيمت ثبت شده براي طلا مربوط به ماه گذشته بود كه طي آن قيمت هر اونس طلا به 1249.7 دلار در هر اونس رسيده بود.قيمت طلا از ابتداي امروز تا كنون نزديك به 20 دلار افزايش داشته است. در حالي قيمت طلا به ركورد جديدي طي امروز رسيده است كه روز گذشته سران اروپا در زمينه اتخاذ اقداماتي براي احياي اعتبار از دست رفته يورو در جهان به توافق رسيدند.انتشار اطلاعاتي كه نشان دهنده حركت كندتر اقتصاد امريكا به سمت احيا است و همچنين كاهش نسبي ارزش دلار علت افزايش قيمت طلا عنوان شده است. به عقيده كارشناسان سرمايه داران در جستجوي منبع مطمئني براي سرمايه هاي خود به سمت بازار طلا روي آورده اند و اين مسئله قيمت طلا طي امروز را افزايش داده است.