خرید لباس لغو پرواز مشهد- اصفهان

پرواز شماره 7045 مشهد-اصفهان به علت نقص فنی لغو شد.سرپرست روابط عمومی فرودگاه بین المللی مشهد گفت: این پرواز قرار بود، ساعت 15 و 15 دقیقه انجام شود كه پس از سوار شدن مسافران به علت نقص فنی لغو شد. تاكنون پرواز جایگزین اعلام نشده است.