خرید لباس وعده وزیر برای گران نشدن کالاها در ماه رمضان

وزیر بازرگانی گفت: در ماه مبارک رمضان افزایش قیمت کالا نخواهیم داشتبه گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی غضنفری افزود: بیشترین کـالاهـای مورد نیاز در مـاه مبارک رمضان، مواد پروتئینی، شیرینی و شکر است.وی گفت: اگر سازمان دامپزشکی بـه تعهداتش عمل کند، ذخیره سـازی پروتئین را آغاز می‌کنیم تا هم بازار تنظیم و هم برای ماه مبارک رمضان، پروتئین به میزان موردنیاز ذخیره داشته باشیم.