خرید لباس کریم انصاریفرد در سایپا ماندنی شد

کریم انصاریفرد بازیکن تیم فوتبال سایپا برای یک فصل دیگر در این تیم ماندنی شد و پرونده پیوستن وی به پرسپولیس بسته شد.به گزارش مهر، کریم انصاریفرد که مورد توجه تیمهای پرسپولیس و استیل آذین بود با توجه به نشستی که امروز پنجنشبه در باشگاه سایپا برگزار شد برای یک فصل دیگر در تیم سایپا بازی خواهد کرد.