خرید لباس آتش‌سوزي يك دستگاه اتوبوس در شرق تهران

يك دستگاه اتوبوس عصر امروز در كنارگذر جاده افسريه به پاكدشت در محدوده شهرك كاروان طعمه حريق شد.به گزارش فارس، بر اثر اين حادثه ترافيك سنگيني در دو طرف جاده افسريه به پاكدشت و بالعكس ايجاد شده كه علت ترافيك، ايستادن رانندگان ساير وسايل نقليه و رهگذران براي تماشاي حادثه است.همچنين دود غليظ ناشي از آتش‌سوزي اين اتوبوس محيط اطراف را فرا گرفته است.علت اين حادثه هنوز مشخص نشده و در حال حاضر ماشين‌هاي آتش‌نشاني در حال اطفاي حريق هستند.