خرید لباس آخرين خبرها از قالب‌گيري نسخه‌هاي بدل مجسمه‌هاي تهران

موسوي با اعلام اين كه كار نمونه‌گيري برخي مجسمه‌ها از سه سال گذشته آغاز شده است، گفت: مجسمه خيام واقع در بوستان لاله اولين نمونه اين اقدام است كه نسخه فايبرگلاس مجسمه خيام نيز هم اکنون در ورودي عمارت عين الدوله ، محل نگارخانه برگ سازمان زيبا سازي، نصب شده و به احتمال بسيار زياد نسخه فايبرگلاس مجسمه فردوسي نيز در همين عمارت نصب خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مدير اداره آثار حجمي سازمان زيباسازي شهر تهران با اشاره به مراحل قالب‌گيري مجسمه فردوسي تهران ساخته استاد ابوالحسن خان صديقي است كه جهت تهيه نسخه بدل، قالب‌گيري مي‌شود گفت:اين مجسمه از جنس سنگ و ساخته استاد ابوالحسن خان صديقي است که هم اکنون از آن قالب‌گيري شده و نمونه جنس فايبرگلاس آن ساخته مي‌شود.
وي درباره دليل انجام اين اقدام گفت: آثار سنگي آسيب‌پذير بوده و ممکن است در طول زمان خساراتي به آن‌ها وارد شود، اين اثر نيز جزو آثار قديمي است و به همين دليل تهيه نسخه‌اي ديگر از آن ضرورت دارد.
وي با اشاره به اينکه قالب‌گيري از مجسمه فردوسي بعد از نصب داربست دراين ميدان، از هفته پيش آغاز شده خاطرنشان كرد: مراحل انجام کار تا يک ماه ديگر ادامه خواهد داشت و بعد از اتمام قالب گيري، مجسمه شست و شو خواهد شد.
مدير اداره آثار حجمي سازمان زيبا سازي ، فايبرگلاس را ماده‌اي مقاوم و با طول عمر بالا خواند و گفت: تهيه نسخه بدل از آثار حجمي ، در همه جاي دنيا مرسوم است ، به ويژه آثار سنگي که شکننده نيز هستند البته بيشتر آثار حجمي تهران از جنس برنز هستند که مقاومت بيشتري در مقايسه با سنگ دارند.
موسوي ادامه داد: اثر «گرشاسب و اژدها» واقع در ميدان حر نيز اثري از جنس بتن است که احتياج به تهيه نسخه بدل دارد اما با توجه به دارا بودن وضعيت مطلوب، در اولويت نيست.