خرید لباس انهدام بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر جهان

ماموران مبارزه با مواد مخدر آمریکا دهها عضو این شبکه بزرگ کلمبیایی را پس از یک سری حملات در سرتاسر آمریکای جنوبی دستگیر کردند که در میان آنها دو سرکرده اصلی باند به چشم می خورد.  به گزارش واحد مرکزی خبر روزنامه دیلی تلگراف در اینترنت نوشت اداره گمرکات و مهاجرت آمریکا تخمین می زند این باند قاچاق در چند سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار از تجارت خود درآمد کسب کرده باشد.به گفته ماموران شرکت کننده در عملیاتی که منجر به متلاشی شدن این باند گردید، این شبکه کوکائین را به تمام قاره ها غیر از منطقه اقیانوس منجمد جنوبی قاچاق می کردند. آنها مواد مخدر را از طریق اسپانیا به اروپا و انگلیس می فرستادند.به گفته این ماموران، نیمی از کوکائینی که در خیابانهای آمریکا مصرف می شود، یعنی بیش از 912 تن به ارزش تقریبی حدود 24 میلیارد دلار، از طریق این شبکه وارد آمریکا شده باشد.شبکه های قاچاق مواد مخدر گیاه کوکائین را به قیمت کیلویی حدودا 850 دلار از کشاورزان می خرند. سپس پس از تصیفه و تبدیل شدن به کوکائین، کیلویی 49000 دلار در اروپا به فروش می رسد.گفته می شود آنها آنقدر پول به دست آورده بودند که حتی نمی توانستند آن را پول شویی کنند.