خرید لباس تکذیب تغییر دبیر شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان مطالبی همچون جایگزینی آیت الله هاشمی شاهرودی به جای آیت الله جنتی و تمایل نداشتن دبیر شورای نگهبان به ادامه فعالیت در این شورا را شایعه خواند. به گزارش واحد مرکزی خبر ، کدخدایی در جمع خبرنگاران گفت: در نوبت های شش ساله، سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان باید جایگزین یا تمدید شوند که این مسئله تا اواخر تیر روشن می شود.وی در پاسخ به سوالی در این باره که آیا از تمایل افراد برای جایگزینی یا کناره گیری از شورای نگهبان خبر دارد یا خیر اظهار داشت: از “مافی‌الضمیر” افراد خبر نداریم.