خرید لباس ثبت‌نام و كارنامه دانش‌آموزان اينترنتي شد

معاون آموزشي و نوآوري سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از اينترنتي شدن صدور كارنامه و ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس شهر تهران خبر داد.محمود حسيني در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره، گفت: در راستاي خدمات دولت الكترونيك و كاهش سفرهاي درون‌شهري همچنين صرفه‌جويي در وقت و هزينه اوليا از خردادماه امسال كارنامه‌هاي دانش‌آموزان تمامي مقاطع تحصيلي شهر تهران اينترنتي شد و دانش‌آموزان مي‌توانند با درج كد ملي خود كه همان كد دانش‌آموزي آنها نيز محسوب مي شود نتايج امتحانات خود را مشاهده كنند.وي با بيان اينكه تمام مدارس شهر تهران اعم از دولتي و غيردولتي، اين خدمات الكترونيكي را به دانش‌آموزان ارائه مي‌كنند، افزود: كارنامه مقطع ابتدايي در هفته اول خرداد از طريق اين سامانه قابل دسترسي بود و نتايج امتحانات دانش‌آموزان مقطع راهنمايي نيز در حال اعلام است.به گفته حسيني، كارنامه دانش‌آموزان دبيرستاني نيز پس از آماده شدن سرورهاي كليه مناطق از سايت هاي آموزش و پرورش شهر تهران اعلام مي شود.حسيني درباره پاسخگويي به نحوه اعتراض دانش‌آموزان به نتايج امتحانات نيز، گفت: در صورتي كه دانش‌آموزي نسبت به نتيجه امتحانات معترض بود بايد به مدرسه محل تحصيل خود مراجعه كند.وي همچنين از اينترنتي شدن ثبت‌نام دانش‌آموزان شهر تهران خبرداد و افزود: طبق آيين‌نامه آموزشي ثبت نام براي سال تحصيلي جديد از اواسط تير ماه آغاز مي شود و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران براي ارايه خدمات بهتر به دانش‌آموزان ثبت‌نام الكترونيكي را نيز راه‌اندازي كرده است و دانش آموزان با درج كدملي خود مي توانند با توجه به مدرسه مقصد هر منطقه و محدوده جغرافيايي خود از طريق اينترنت در سال جديد تحصيلي ثبت نام كنند.معاون آموزشي و نوآوري سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تاكيد كرد: بر اساس دستور وزير آموزش و پرورش مدارس دولتي حق دريافت هيچگونه شهريه اي را از دانش آموزان ندارند.وي در پايان خاطرنشان كرد: دانش‌آموزان مي توانند جهت دريافت كارنامه و ثبت‌نام به سايت‌هايhttp://karnameh.tehranedu.ir ،  www.tehranedu.ir  و www.karn.tehranedu.ir  مراجعه كنند.