خرید لباس جانی آمریکایی: لطفاً مرا تيرباران كنيد

رونين لي گاردنر، مرد جنايتكاري كه از سوي قضات دادگاه ايالت يوتاي آمريكا به مرگ محكوم شده بود، از قضات دادگاه خواست تيرباران شود، اين در حالي است كه 14 سال از آخرين اعدام به اين روش در ايالت يوتا گذشته است.به گزارش «همشهری»، گاردنر به يك تخت بسته شد و يك پارچه سياه روي سرش انداخته شد و سپس يك تيم تيرانداز لوله اسلحه‌هايشان را به سمت او نشانه رفتند، با دستور شليك همه آنها ماشه اسلحه‌هايشان را فشار دادند و شليك… .روز گذشته در جريان يكي از جنجالي‌ترين اعدام‌هاي سال‌هاي اخير آمريكا، مرد جنايتكاري با درخواست خودش در ايالت يوتا تيرباران شد. اين مرد كه به اعدام محكوم شده بود مي‌توانست از بين 2شيوه اعدام يعني تيرباران يا تزريق ماده سمي يكي را انتخاب كند و او تيرباران را انتخاب كرد.اين تبهكار خشن به وكيل خود درباره اينكه چرا اين روش اعدام را انتخاب كرده است، گفت: «ترجيح مي‌دادم كه اينطوري بميرم». او گفته بود كه انتخاب اين روش به خاطر رسيدن به شهرت نيست و هدف او اعتراض به حكم اعدام و اينگونه مسائل نيست و تنها دلش مي‌خواسته كه اينطوري اعدام شود.به گزارش آسوشيتدپرس، هنگام اجراي اين حكم، تعدادي از اعضاي خانواده گاردنر در بيرون زندان جمع شده و به اجراي اين حكم اعتراض مي‌كردند.گاردنر در سال 1984 مردي به‌نام ملوين اترستروم را به قتل رسانده بود و به همين دليل در سال 1985 براي انجام محاكمه راهي دادگاه شد اما در دادگاه تلاش كرد بگريزد و در جريان اين فرار ناموفق بود كه فرد ديگري را هم به قتل رساند. دادگاه با استناد به اين دو جنايت وي را به مرگ محكوم كرده بود.