خرید لباس جزییات سوالات عمومی و اختصاصی كنكور 89

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش كشور ، تعداد سوالات عمومی و اختصاصی و زمان پاسخگویی به آن ها برای گروه های پنج گانه آزمایشی آزمون سراسری سال 1389 را اعلام كرد.حسین توكلی درگفت وگو با ایرنا افزود، داوطلبان هر یك ازگروه های آزمایشی پنج گانه آزمون سراسری فرصت دارند ، در مدت 75 دقیقه به 100 سوال عمومی شامل 25 سوال زبان و ادبیات فارسی ، 25 سوال زبان عربی ، 25 سوال فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سوال زبان انگلیسی پاسخ دهند.وی در مورد داوطلبان اقلیت های دینی و یا داوطلبانی كه زبان خارجی انتخابی آنها در آزمون غیرانگلیسی است ، توضیح داد: این افراد ضرورت دارد به جای سوالات معارف اسلامی به سوالات اقلیت های مذهبی مسیحی ، كلیمی یا زرتشتی و زبان غیرانگلیسی كه در یك دفترچه جداگانه تهیه شده و به همراه دفترچه آزمون عمومی در اختیار آن ها قرارداده می شود، پاسخ دهند.توكلی با اشاره به اینكه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در مجموع حاوی 135 سوال خواهد بود، زمان پاسخگویی به این سوالات را 175 دقیقه اعلام كرد.به گفته وی برای آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد 170 سوال پیش بینی شده است كه داوطلبان باید حداكثر در مدت 175 دقیقه به این سوالا ت پاسخ دهند.