خرید لباس حاشیه های سفر یکروزه آقای وزیر به خوزستان

سفر یک روه بهبهانی وزیر راه و ترابری به استان خوزستان حاشیه های جالبی داشت که خواندن بخش هایی از آن خالی از لطف نیست.  نصب تصاویر مسئولین در مراسم افتتاح از جمله برنامه های تبلیغاتی برخی از مسئولین در این روزهاست که در مراسم افتتاح باند دوم جاده کمربندی اهواز  هم مشاهده شد.به گزارش خوزنا در این مراسم بنر بزرگی از تمثال وزیر نصب شده بود با این عنوان که دکتر بهبهانی مرد کار و عمل است . این گونه تبلیغات در حالی صورت می گیرد که رییس جمهور همواره مدیران را از این نوع کارها پرهیز داشته است . سنتی به نام شعار !تشویق مسئولین هم از جمله رویکردهای برخی افتتاح پروژه هاست . دادن شعار علیه یا له مدیران در خوزستان سابقه زیادی دارد. از جمله در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پیشین یکی از نهادهای متولی ورزش برخی از حاضرین به دلیل عملکرد نامطلوب ایشان (البته به گفته خودشان) شعارهایی از جمله … حیا کن … می دادند.همچنین در مراسم افتتاح یک پروژه توسط شهردار اهواز عده ای که به قول شمسایی 5 نفر بیشتر نبودند با سر دادن شعارهایی جوسازی می کردند. حضور وزیر راه و ترابری نیز در پنج شنبه هفته گذشته موجی از شعارها را به همراه داشت . کارکنان راه و ترابری با شعار ” صل علی محمد وزیر ما خوش آمد ” او را همراهی کردند. امیرکبیر معاصر !  دکتر سودانی نماینده پرتلاش مردم اهواز که در همه نشست ها حضوری فعال دارد در این مراسم هم دوشادوش وزیر بود و خاطره ای هم از وی نقل کرد .وی خطاب به وزیر گفت که آقای بهبهانی ! روزی برای کاری به مجلس آمده بودید هیبت و شخصیت شما مرا به یاد امیرکبیر انداخت. نمی دانم علت آن چیست ولی فقط این را می دانم که بی ارتباط با عملکرد شما نیست!  سوداني نیم نگاهی هم به قدرت چانه زنی نمایندگان خوزستان داشت و گفت که 90 درصد نمايندگان استان مسووليت‌هاي كمیسيوني مجلس را عهده‌دار شدند که البته هنوز به اين موضوع قانع نيستيم.     کدام تحریم حاج خانم !در آخر هم بشنوید از پاسخ های سربالای وزیر به خبرنگاران محلی. ابتدا یکی از خبرنگاران قصد داشت سوال خود را از روی کاغذ بخواند که با واکنش عجیب وزیر مواجه شد.  بهبهانی به آن خبرنگار گفت که هر وقت سوالت را حفظ کردی از من بپرس! خبرنگار دیگری از وزیر در مورد میزان افزایش اعتبارات بخش راه استان پرسید که وزیر در جواب گفت : بنوسید اعتبارات خیلی است!  در ادامه  خبرنگاری  پرسید تحریم های غرب چه تاثیری بر کاهش سرمایه گذاری در بخش راه می گذارد که بهبهانی پاسخ داد : کدام تحریم حاج خانم ! در آخر نیز خبرنگاری علت عدم حضور وزیر راه در مراسم افتتاح آبادان-ماهشهر در سوم خرداد را جویا شد که بهبهانی جواب داد : ترسیدم از پرواز جا بمانم و به دلیل شرایط بد جوی آن روز موفق به سفر با پرواز دیگری نشوم !