خرید لباس خفه شدن پدر و پسران در چاه

مردي در سبزوار خراسان رضوي كه براي تخيله آب با دو فرزندش به داخل چاه رفته بودند،بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دست دادند. به گزارش تهران‌امروز، با اعلام اين خبر به پليس سبزوار بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامي مشكان به روستاي نوروزي عزيمت كردند و تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند. در تحقيقات پليس مشخص شد، شخصي به نام علي 46ساله به همراه دو فرزند12 و 17ساله‌اش كه سعي داشته اندبا يك دستگاه پمپ آب اقدام به تخليه چاه كنند متاسفانه بر اثر دود پمپ وگازگرفتگي همگي در چاه خفه شده و جان خود را از دست داده اند.