خرید لباس دست و دل‌ بازی 180 میلیونی آقای سرپرست!

خرید لوازم ورزشی به ارزش 180 میلیون تومان و ارسال آن به هیات‌های ورزشی استان ها از جمله اقداماتی است که شانس سرپرست جوان را برای ماندن در فدراسیون مورد نظر خود بالا برده است.به گزارش برنا ، سرپرست یکی از فدراسیون های ورزشی در آستانه برگزاری انتخابات رئیس این فدراسیون در اقدامی تامل برانگیز نزدیک به 180 میلیون تومان وسایل و تجهیزات ورزشی برای هیات استان های مختلف خریداری کرده است.این اقدام سرپرست جوان در حالی است که انتخابات این فدراسیون بزودی برگزار خواهد شد و مسلما این گونه اقدامات برای جلب اعتماد اعضای مجمع به شدت کارساز است. البته ارسال تجهیزات ورزشی مورد استقبال هیات ورزشی استان ها نیز قرار گرفته و به شانس آقای سرپرست برای ماندن در فدراسیون مورد نظر خود افزوده است.