خرید لباس سارقي که به همسايه خود نيز رحم نکرد

با تلاش گسترده و تحقيقات علمي كارآگاهان پليس آگاهي استان كرمانشاه سارق سابقه دار دستگير و روانه زندان شد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ اميدي رئيس پليس آگاهي استان كرمانشاه، گفت: فردي با مراجعه به پليس آگاهي اظهار داشت هنگامي كه به همراه خانواده از مسافرت به منزل مراجعت كرديم متوجه شدم درب ورودي منزل تخريب شده و بخشي از اموالمان به سرقت رفته است.لذا اكيپي از كاراگاهان مبارزه با سرقت با حضور در صحنه جرم متوجه شدند سارق با كلنگي كه در منزل وجود داشته اقدام به تخريب درب ورودي نموده و همچنين اطراف درب مقداري خون ريخته شده بود و حاكي از اين بود كه سارق در حين تخريب نيز زخمي شده است.
وي ادامه داد: با توجه به شگرد سرقت كاراگاهان با بررسي سوابق متهمين سابقه دار به 5 نفر از سارقان حرفه اي مظنون شده و بلافاصله آنان را دستگير مي نمايند و با تحقيقات علمي انجام شده مشخص شد گروه خوني خون مكشوفه با گروه خوني يكي از متهمين بنام ( سعيد – م ) تطابق دارد. در ادامه بازجويي ها، با توجه به دلايل و مدارك علمي و مستند و همچنين استعلام سوابق كيفري متهم كه مشخص شد داراي سوابق سرقت و كيف قاپي مي باشد.
سرهنگ اميدي افزود: سارق اعتراف کرد با توجه به اينكه منزل ما مجاور منزل مالباخته است آنها را زير نظر داشته و هنگامي كه از خالي بودن منزل مطمئن شدم از روي ديوار وارد منزل شدم و با تيشه و كلنگ اقدام به تخريب درب ورودي كردم كه دچار جراحت دست شدم و اموال مسروقه را به فردي بنام ( حشمت – م ) به فروش رساندم.
رئيس پليس آگاهي استان كرمانشاه در پايان گفت: متهم بهمراه پرونده به دادسرا معرفي و با صدور قرار قانوني روانه زندان شد.