خرید لباس شبکه ماهواره ای فارسی وان در پنجره 47

روبرت مرداک و تاثیرات اجتماعی شبکه تازه تاسیس اش بر جامعه ایرانی موضوع ویژه این شماره پنجره است. آراء و اندیشه های دکتر علی شریعتی هم درپرونده تاریخ بررسی می شود. «ادبیات» و جهانی شدن نیز موضوع صفحات ادبیات این شماره پنجره است.سندروم فارسی وانمولفه های قدرت در هر برهه ای از زمان، چیزهای متفاوتی بوده است. امروزه بی شک رسانه ابزار قدرتمندی در دست کشور های بزرگ است. شبکه ماهواره ای فارسی وان خاصه برای کشورهای فارسی زبان با اهداف پیدا و پنهانی تاسیس شده است. پنجره در شماره جدید خود، مبسوط به این شبکه و صاحبان آن می پردازد. روبرت مرداک یهودی و بیوگرافی او در کنار بررسی محتوایی سریال های این شبکه از بخش های جذاب این پرونده هستند. دکتر مسعود کوثری عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران درباره مخاطبان و برنامه های این شبکه یادداشتی برای پنجره نوشته است. پنجره همچنین در گفت و گو با گروهی از کارشناسان رسانه و جامعه به بررسی این شبکه پرداخته است.شریعت شریعتیدکتر علی شریعتی در تاریخ سیاسی و خصوصا فکری ایران یک حادثه بود. چهره محبوب دانشجویان و روشنفکران بود و قرائت خودش را از دین داشت. پنجره فارغ از دعواهای روشنفکری، روشنگر چهره این متفکر است. روشنفکری دینی زمانه دکتر شریعتی موضوع گفت و گوی احمد واعظی با پنجره است. دیدگاه های امام راحل درباره دین شناسی شریعتی نیز از بخش های جذاب این شماره است که تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است. «شریعتی بت نیست» تیتر گفت و گویی صریح درباره اندیشه های شریعتی از نگاه استاد شهید مرتضی مطهری است که با مجتبی مطهری طرح می شود. ریشه یابی دلایل انحرافات جریان شریعتی از اصول با موسی نجفی بحث شده است. حیدر رحیم پور ازغدی از شریعتی و رابطه او با ساواک سخن گفته است. یعقوب توکلی نیز گفت و گویی با پنجره درباره نسبت شریعتی و سروش انجام داده است. یادداشت عبدالحسین خسرو پناه نیز بیشتر بر ویژگی های شخصیتی شریعتی متمرکز است تا اندیشه های او. مسعود رضایی با یادداشتی درباره نظریات سیاسی شریعتی در کنار دیگر عناوین سعی دارند تعریفی جامع از شریعتی ارائه دهند.ادبیات، زبانی جهانیفرهاد جعفری نویسنده توانای این روزهای ادبیات ایران است. ادبیات فرامرزی بهانه ای است تا با این نویسنده پیرامون موضوعات مختلفی که این روزها در حوزه ادبیات و نشر مطرح است گفت و گویی صورت پذیرد. پنجره در این شماره خود با نگاه به آینده ادبیات جهان، نسبت ما را با این وجه از فرهنگ مورد پرسش قرار می دهد. رضا امیرخانی نیز با یادداشتی به این موضوع می پردازد. گفت گوی خواندنی ای نیز با اسماعیل امینی انجام شده است که به روشن تر شدن موضوع بحث کمک کرده است.***پنجره چهل و هفت با آثار و گفتاری از ابراهیم فیاض، حسن خجسته، سید جلال فیاضی، بیژن مقدم، حسین سوزنچی، مسعود کوثری، حمید پارسانیا، حمیدرضا ترقی، ناصر ایمانی، عباس سلیمی نمین، رضا روستا آزاد، سعدالله زارعی، حمید ضیایی پرور و مهدی فضائلی منتشر شد.